Brouwershuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Willebroek
Deelgemeente Willebroek
Straat Hoofd
Locatie Hoofd 1, Willebroek (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Willebroek (adrescontroles: 27-07-2007 - 27-07-2007).
  • Inventarisatie Willebroek (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwershuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sas Klein-Willebroek

Deze bescherming is geldig sinds 16-11-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoclassicistisch dubbelhuis van acht en twee traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok parallel aan Rupel, Vlaamse pannen); naar verluidt oorspronkelijke 18de-eeuwse kern van vijf traveeën, circa 1900 uitgebreid tot acht traveeën.

Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met rechthoekige, eertijds beluikte vensters. Dito deur in vlakke arduinen omlijsting onder geprofileerde kroonlijst. Opgenomen in het verbouwingsproject van de aansluitende brouwerijgebouwen.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoofd

Hoofd (Willebroek)

maakt deel uit van Sas Klein-Willebroek

Hoofd, Oostvaartdijk, Poort, Sasplein, Volksstraat (Willebroek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.