erfgoedobject

Stadswoning, gedateerd 1889

bouwkundig element
ID
18215
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18215
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

In de bocht van de steenweg gelegen rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met leien zadeldak (nok parallel aan de straat) voorzien van vorstkam, gedateerd door middel van gevelstenen "ANNO/1889". Bakstenen lijstgevel voorzien van sierankers, geledingen horizontaal afgelijnd door rechte en overhoekse baksteenfriezen. Korfboogvormige vensters met diamantkopvormige boog- en sluitsteen en lekdrempelconsoles. Rondboogdeur in vlakke baksteenomlijsting op neuten met diamantkopsluitsteen. Venstertravee gemarkeerd door een puntvormig dakvenster met overstekende zadeldakkap op smalle hoekdammen, aanzettend op natuurstenen consoles. Gekoppelde rondboogvenstertjes onder stucco leeuwenkop.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning, gedateerd 1889 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18215 (Geraadpleegd op )