erfgoedobject

Rij arbeiderswoningen

bouwkundig element
ID
18258
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18258
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Rij arbeidershuisjes van elk twee traveeën met anderhalve bouwlaag onder doorlopende kroonlijstlijn, afgedekt met zadeldaken, volgens mutatieschetsen (Kadaster Gent) daterend van 1870-72. Verankerde en gecementeerde lijstgevels met schijnvoegen. Licht getoogde vensters en deuren volgens repeterend schema. Blinde vensters in de deurtravee.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling X, 1870/1, 1872/1.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rij arbeiderswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18258 (Geraadpleegd op 02-03-2021)