erfgoedobject

Burgerhuis in art nouveau

bouwkundig element
ID
18313
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18313

Juridische gevolgen

Beschrijving

Klein burgerhuis in art-nouveaustijl, van twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen en bredere venstertravee. Gebogen muuropeningen met markerende booglijsten. Verdiepte borstweringen met uitwaaierende benedenhoeken voorzien van watergeul.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in art nouveau [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18313 (Geraadpleegd op 26-01-2021)