erfgoedobject

Dokterswoning Herfstrust

bouwkundig element
ID: 18414   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18414

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Herfstrust". Heden tot rustoord omgebouwde voormalige woning en privé-kliniek van Dokter De Maeyer, ontworpen in functie hiervan in 1935-37 door architect M. Neerman. Gebouw in Nieuwe Zakelijkheid aansluitend bij de puristische, kubistische richting beïnvloed door de Nederlandse architect Dudok. Drie bouwlagen met plat dak (geconcipieerd om eventueel te verhogen met twee of drie bouwlagen), opgetrokken uit lichte baksteen met diepliggende horizontale voegen. Verder sterk horizontaal gericht door de betonnen aflijningen van erker, vensterregisters en daklijst. Contrasterende verticale krachtlijn van de hoger oplopende linkertravee, geaccentueerd door een smalle verticale lichtstrook, doorlopend over de verschillende verdiepingen. Breed vensterregister op de begane grond met geglazuurde, goudkleurige en blauwe keramiektegels in de penanten. Uitspringende hoofdverdieping met een groot horizontaal venster met metalen roedeverdeling en glas in lood. Inspringende ingang onder betonnen afdak en vrijstaande linker zijvleugel (oorspronkelijk kliniek) met twee bouwlagen en eveneens uitkragende bovenverdieping met een doorlopend vensterregister (metalen roedeverdeling).

Aangepast interieur (opgesplitst in kamers) waardoor de oorspronkelijke eenheid tussen inwendige functie en uitwendige architectuur verloren is gegaan

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1935/K/12.
  • VANNESTE F. 1976: Architectuur in Gent tussen 1920 en 1935 , onuitgegeven proefschrift Hoger Sint-Lucasinstituut Gent, 32-34.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dokterswoning Herfstrust [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18414 (Geraadpleegd op 04-06-2020)