Parochiekerk Sint-Theresia van Avilla

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Meulesteedsesteenweg
Locatie Meulesteedsesteenweg zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Theresia van Avilla

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Theresia van Avilla: orgel
gelegen te Meulesteedsesteenweg zonder nummer (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Theresia van Aviella Gebouwd als publieke kloosterkapel van het aangrenzende klooster van de zusters der Kindsheid Jesu (Meulesteedsesteenweg 184) en als dusdanig in gebruik genomen in 1882. De aanvankelijke hulpkerk van de Heilige Kerstparochie werd in 1909 een zelfstandige parochiekerk. Eenbeukige kapel van zes traveeën gelegen tussen de oorspronkelijke directeurswoning van het klooster en het eigenlijke klooster, met een afgesloten geplaveid voorpleintje. Vijfzijdig uitgebouwde doopkapel tegen de tweede travee van westelijke zijgevel, koor van één travee met driezijdige koorsluiting en twee vlak afgesloten zijkoren. Sobere neogotische baksteenbouw onder leien zadeldak met achtkantige dakruiter vlak achter de voorgevel (noord). Eenvoudige voorpuntgevel met schouderstukken en hoeklisenen. Spitsboogvormig portaal. Spitsboogvormige drielichten ingeschreven in dito spaarvelden.

Mobilair: orgel van circa 1840, afkomstig van elders.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1983

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Meulesteedsesteenweg

Meulesteedsesteenweg (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.