erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID: 18562   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18562

Beschrijving

Voormalig woonhuis bij het nu gesloopte bedrijf "Peausserie Gantoise". Alleenstaand bepleisterd herenhuis van drie traveeën en twee onderkelderde bouwlagen onder schilddak (pannen), uit eind 19de eeuw. Neoclassicerende gevelordonnantie met rechthoekige omlijste vensters.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18562 (Geraadpleegd op 28-09-2020)