erfgoedobject

Huisjes in steegbeluik

bouwkundig element
ID
18642
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18642
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Klein eenzijdig bebouwd steegbeluikje toegankelijk via grote overbouwde doorgang tussen nummer 3 en 13, uit de tweede helft van de 19de eeuw. Vijf witgeschilderde beluikhuisjes van twee traveeën en twee bouwlagen op gepikte plint, van elkaar gescheiden door bakstenen lisenen, vermoedelijk wijzend op een vroegere functie als magazijn op bovenverdieping een blind venster.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huisjes in steegbeluik [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/18642 (Geraadpleegd op 24-06-2021)