Aanwervingslokaal voor scheepsherstellers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Rijnkaai, Braziliëstraat
Locatie Rijnkaai 1-3, 2-4, Braziliëstraat 2A, 2C-E, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Aanwervingsbureau voor havenwerklieden

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

is beschermd als monument Aanwervingslokaal voor scheepsherstellers

Deze bescherming is geldig sinds 29-05-2001.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ter vervanging van het oude aanwervingsbureau voor havenwerklieden op de hoek van de Rijnkaai-Braziliëstraat, opgericht in 1937-1938, besliste het College van Burgemeester en schepenen op 15 juli 1960 een nieuw aanwervingsbureau op dezelfde plaats te voorzien. De werken werden op 28 oktober 1960 toegewezen aan de NV. Van De Mosselaer tegen een bedrag van 14.870.025 Belgische frank. De werken werden in september 1963 voltooid.

Algemeen kan gesteld worden dat het pand uitgevoerd werd in een betonskeletstructuur waarvan de verticale delen in de gevel zichtbaar werden gelaten, en vooral de bovengevel als een open glazen wand werd uitgevoerd.

Het meest zuidelijk gelegen volume is opgebouwd uit een gelijkvloers en twee verdiepingen onder licht afgerond dak. De gevel bestaat voor het grootste gedeelte uit glas. De onderpui werd bekleed met afwisselend horizontale smalle panden en brede verticaal geplaatste leisteen platen. Het middenvolume met betonnen ingangsluifel is opgebouwd uit een gelijkvloers met één verdieping. De betonstructuur werd hier ook zichtbaar doorgetrokken over het licht afgeronde dak. De oppervlakte van het voetpad onder de ingangsluifels werd uitgevoerd in breuksteen.

De gelijkvloerse gevel werd uitgevoerd als een volledig gesloten geheel in gele baksteen en afgewerkt met een plint in breuksteen. Het gelijkvloers bestaat voor het grootste deel uit één grote ruimte verdeeld door lage baksteen muurtjes bekleed met lichtgroene geglazuurde tegels. Het meest noordelijke deel is opgebouwd uit een gelijkvloers met één verdieping in een afgerond grondplan, afgedekt met een betonnen plat dak. Dit dak dat sterk afhelt naar de zuidzijde steekt aan de zijkanten als een luifel over de gevel. De ramen van het gelijkvloers zijn uitgevoerd in glastegels, de gelijkvloerse ruimte werd blijkbaar als fietsenberging gebruikt.

De onderzijde van deze gevel werd voor een deel uitgevoerd in gele baksteen met daaronder een strook breuksteen. Deels werden hier ook de reeds hiervoor gemelde leisteen platen gebruikt. Het afgeronde deel wordt begrensd door een smal voortuintje afgeboord met een muurtje bekleed met blauwe hardsteen met hierop een metalen leuning. Net als de rest van het gebouw werden hier stalen ramen toegepast.

Bron: Beschermingsdossier DA002313

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Braziliëstraat

Braziliëstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.