Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Wortel
Straat Kolonie
Locatie Kolonie 33-37, 41-43, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Rijksweldadigheidskolonie Wortel

Deze bescherming is geldig sinds 29-06-1999.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Rijksweldadigheidskolonie Wortel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Grootschalig landbouwbedrijf opgebouwd rondom een immens erf met centraal grasplein, beplant met jonge (naald)bomen en afgeboord door een verharde (beton) omloop.

De gebouwen aan de noord-, west- en zuidzijden die schuren, stallingen, herstel- en opslagplaatsen en burelen groeperen en de meer noordwaarts gelegen wagenbergplaats (nok parallel aan de straat) dateren uit de periode 1880-1898; exterieur en interieur kenden evenwel enkele aanpassingen.

De aanpalende woning op de zuidwesthoek van het complex werd na bombardementen van 1944 heropgebouwd in 1952, de voormalige oostvleugel met varkensstal is inmiddels afgebroken, en ten oosten en ten noorden zijn respectievelijk recentere stallingen en loodsen bijgebouwd. De lijstgevels worden aan de erfzijde sporadisch onderbroken door licht uitspringende puntgeveltjes met laadvensters. Rechthoekige, segment- en korfbogige muuropeningen; aangepaste stalvensters.

Langgestrekte wagenbergplaats onder mank zadeldak (golfplaten); bakstenen muren, horizontale planken beschieting voor de zijgevels; houten gebinten met ijzeren trekkers.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Kolonie Wortel

Wortel (Hoogstraten)

maakt deel uit van Rijksweldadigheidskolonie Wortel

Kolonie 1-43 (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.