Werkplaatsen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Wortel
Straat Kolonie
Locatie Kolonie zonder nummer, Hoogstraten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoogstraten (adrescontroles: 16-02-2007 - 16-02-2007).
  • Inventarisatie Hoogstraten (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Werkplaatsen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Rijksweldadigheidskolonie Wortel

Deze bescherming is geldig sinds 29-06-1999.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Rijksweldadigheidskolonie Wortel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Werkplaatsen/ateliers, gelegen ten zuiden van het centraal complex. Twee aan elkaar palende U-vormige bakstenen gebouwen onder zadeldaken (nok loodrecht op de straat, parallel aan de straat, mechanische pannen), vierde zijde aan de straat gevormd door bakstenen afsluitingsmuur met toegangspoort.

Oorspronkelijk drie parallel gelegen gebouwen (loodrecht op de straat) met tussenliggende koer, aan voor- en achterzijde met afsluitingsmuur. Puntgevels met (aangepaste) segmentboogpoort.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: De Sadeleer, Sibylle

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Kolonie Wortel

Wortel (Hoogstraten)

maakt deel uit van Rijksweldadigheidskolonie Wortel

Kolonie 1-43 (Hoogstraten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.