Watertoren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Drogenbos
Deelgemeente Drogenbos
Straat Nieuwstraat
Locatie Nieuwstraat 52, Drogenbos (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Drogenbos (geografische herinventarisatie: 02-08-2004 - 31-08-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watertoren

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiewatertorens
Dateringinterbellum

Beschrijving

Watertoren, gebouwd in het begin van de jaren 1930, volgens literatuurgegevens in 1932, kadastraal geregistreerd in 1942. Sterk overkragende, betonnen intzekuip, cilindrisch van vorm, op polygonale voet van betonbalken met bakstenen opvulling. De intzekuip heeft een omlopende, betonnen balustrade.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Drogenbos, afdeling I, 1942/10.
  • Drogenbos. Een dorp tussen grootstad en platteland. Beelden van toen in foto’s en prentkaarten, Heem- en Geschiedkundige Kring, s.l., 1993, p. 80.
  • VAN CRAENENBROECK W., Eenheid in verscheidenheid. Watertorens in België, Brussel, 1991, p. 172.

Bron: Kennes H. met medewerking van Daveloose B. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Drogenbos, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB9, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2009

Relaties

maakt deel uit van Nieuwstraat

Nieuwstraat (Drogenbos)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.