erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
205454
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205454

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kleine hoeve met losse bestanddelen die dateren uit de 19de en 20ste eeuw terwijl de site echter zeker opklimt tot het begin van de 18de eeuw.

Historiek

Eerste weergave van een gebouw op een kaart van 1715 uit het landboek van Hulste. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), aanduiding van twee volumes evenwijdig met de weg; aan de overzijde van de straat vertrekt de dreef naar de hoeve "Ter Elst".

Op het primitief kadasterplan (circa 1830) wordt een boerenhuis weergegeven loodrecht op de weg, eigendom van de heer Lesage uit Gent. Vóór 1872 wordt het bakhuis gebouwd aan de straatkant en vóór 1880 het landgebouw dwars op het boerenhuis. In 1882 is de hoeve eigendom van graaf Etienne Debaern uit Parijs.

In 1913 wordt het boerenhuis omgevormd in een landgebouw en wordt het huidige woonhuis aan de straatkant opgetrokken door de weduwe en kinderen van Jan Vandenberghe.

Beschrijving

Voortuintje met ijzeren voetgangershek en haag. Hoevegebowen gelegen rondom erf met grint. Boerenhuis: éénlaags dubbelhuis van 1913. Baksteenbouw onder een gemansardeerd zadeldak met pannen. Wit beschilderde verankering, muizetandfries onder de dakrand. Licht getoogde openingen met ontalstingsbogen met doorgetrokken waterlijstje; vernieuwd houtwerk (onder andere luiken). Gecementeerde zijgevels. Onderkelderd zie vier halfondergrondse segemtboogvormige kelderramen aan straatkant.

Achterliggende landgebouwen niet zichtbaar vanaf de openbare weg: voormalig boerenhuis en landgebouw van vóór 1880.

Bakhuis van vóór 1872 aan de straatkant.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1882/55, 1918/23.
  • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste, nr. 81: Caerte figurative van het eerste deel der prochie van Hulste van oost suyden de prochie van Bavichove en noort en west de heirbaene van Cortryck op Thielt tot de dreve die loopt naer het goed te Calfshaeghe of den Tieltschen voetweg, in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1715.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205454 (Geraadpleegd op )