erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
205458
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205458

Juridische gevolgen

Beschrijving

In oorsprong 18de-eeuwse, doch thans gerenoveerde hoeve met losse bestanddelen. Opgenomen in de niet-limitatieve lijst van merkwaardige gebouwen in het open landschap van Harelbeke, definitief vastgesteld in de gemeenteraad van 11.02.2008 (categorie 2).

Historiek

De hoeve staat al aangeduid op een kaart van 1716 uit het landboek van Hulste met een boerenhuis en een dwars daarop gelegen schuur; de hoeve is in 1716 eigendom van Joos Haverbeke. Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris (1770-1778), wordt nog een derde volume weergegeven evenwijdig met de weg.

Het primitief kadasterplan (circa 1830) geeft het boerenhuis, de schuur, een bakhuis en een landgebouwtje naast het boerenhuis weer. Circa 1830 eigendom van advocaat Debure uit Kortrijk. In 1858 wordt de hoeve verkocht aan de familie Ysenbrandt uit Tielt. In 1890 laat Pieter Ysenbrandt het bakhuis afbreken en het huidige bakhuis optrekken.

In de tweede helft van de 20ste eeuw wordt het landgebouwtje naast het boerenhuis afgebroken.

Beschrijving

De verharde erfoprit is afgesloten van de straatkant met een toegangshek en loopt door rondom de weide voor schapen centraal op het erf. Boomgaard aan de zuidoostzijde van het erf.

Deels gerenoveerd boerenhuis aan de noordzijde van het erf. Eénlaagse verankerde baksteenbouw van acht traveeën onder een overkragend pannen zadeldak met dakvensters onder sleepdaken en dakruiter. Licht getoogde muuropeningen met vernieuwd houtwerk. Toegevoegde garagepoort.

Schuur aan de westzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder een licht geknikt, overkragend pannen zadeldak. Korfboogvormige dwarsdoorrit met links wagenhuis met korfboogpoort en rechts stalvolume met licht getoogde staldeuren.

Tweeledig bakhuis aan de straatkant, achteraan de boomgaard. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak met Vlaamse pannen. Licht getoogde muuropeningen, onder meer laadluiken.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Hulste, 1891/13.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale Legger, Hulste, artikel 427.
  • Rijksarchief Kortrijk, Gemeentearchief Hulste nr. 81: Caerte figurative van het derde deel der prochie van Hulste oost suyd de Heirbaene van Cortryck op Tieldt suydt, west een ander straete die comt van Englemunster, in Lantbouck ende afmetinghe der prochie van Hulste, Pieter Stueperaert, 1716.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Harelbeke, Deel I: Stad Harelbeke, Deel II: Deelgemeenten Bavikhove en Hulste, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL42, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/205458 (Geraadpleegd op 14-05-2021)