erfgoedobject

Sint-Jan Kleuterschool

bouwkundig element
ID
206426
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206426

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Jan Kleuterschool
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Jan Kleuterschool
    Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

In 1879 door J. Helleputte als meisjesschool ontworpen en in 1929 door architect De Buck verbouwd. U-vormig complex, opgetrokken in baksteen, zandhoudende kalksteen en blauwe hardsteen, met aan de straatzijde een verankerde trapgevel van twee bouwlagen en drie traveeën (1879), - gekenmerkt door een zandstenen plint, een spitsboogvormige deuropening en kruisvensters -, en aansluitend een volume van één bouwlaag en vier traveeën in interbellumstijl met het opschrift "St.-Jan Kleuterschool".

Restauratie in 1995-'96 door architect R. Kenis.

Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 89234 (bouwvergunning 16.09.1929).


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Jan Kleuterschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/206426 (Geraadpleegd op )