erfgoedobject

Herberg De Landman

bouwkundig element
ID
207962
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207962

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herberg De Landman
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige herberg "De Landman", uit het tweede kwart van de 19de eeuw, met cichorei-asten uit 1873 en 1894.

Historiek

In 1836 wordt op deze plaats een nieuw huis opgericht, in gebruik genomen als herberg, eigendom van Pierre Depuydt, bij kadaster gekend als herbergier uit Ardooie. In 1862 wordt de herberg verkocht aan Jan Delarue-Depuydt. In 1873 laat deze ten zuiden aan de woning een cichorei-ast bouwen. Ten noorden wordt een bakhuis opgericht. In 1890 verkocht aan Hendrik Delarue-Coghe. In 1894 laat deze ten westen van de ast een tweede cichorei-ast bouwen. De herberg wordt uitgebaat tot 1916. In 1940 wordt het zuidelijke bijgebouw geregistreerd. De cichorei-asten zijn buiten werking sedert 1954. Eertijds lag aan straatzijde een weegbrug (verdwenen).

Toponiem "Landman" ook voorkomend in de verdwenen straatnaam van de weg die vanaf de "Lindenhoeve" (nummer 67) en voor een stuk parallel met de Oude Lichterveldsestraat er opnieuw verbinding mee gaf ter hoogte van huidig nummer 58.

Beschrijving

Eenlaagsbouw van zes traveeën in donkerrode baksteen onder zadeldak in mechanische pannen. Licht getoogde muuropeningen, onderdorpels in zwarte baksteentjes, vernieuwd houtwerk en luiken. Aan de erfzijde twee oostelijke opkamertraveeën. Ten zuiden aangebouwde cichorei-ast onder hogere nok in golfplaten. Kleine x-ankers en lange gevelankers; dubbele plaat, roosters nog aanwezig. Aan de straatzijde een segmentboogpoort waarboven een rondbogige beglaasde kapelnis met omlijsting in zwarte baksteentjes, waarin beeld Onze-Lieve-Vrouw. Zuidelijke zijgevel met twee steunberen, getoogd poortje, kleine vierkante muuropeningen.

Ten westen van het erf een kleinere ast met aangebouwde stallingen, in rode baksteenbouw onder zadeldak in Vlaamse pannen. Staldeel met gedichte poortopening en getoogde tweeledige staldeurtjes; astdeel onder hogere nok en lage poort aan erfzijde, steunberen op de zijgevel, enkele plaat.

Noordelijk bakhuisje met afgesnuite hoek, onder half schilddak in Vlaamse pannen, getoogde beluikte muuropeningen en kelder.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1837/1, 1873/1, 1895/2, 1940/1.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herberg De Landman [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/207962 (Geraadpleegd op )