erfgoedobject

Handelshuis Baeckelandt

bouwkundig element
ID
208063
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208063
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige kantwinkel en vanaf de jaren 1950 ook dorpswinkel. Anno 2009 is de winkel gesloten.

Het huidige pand is als dusdanig reeds aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1835), als een huisje achteruit springend ten opzichte van de rooilijn. Marinus Decaestecker uit Koekelare, meester-timmerman en kistenmaker, is dan eigenaar. In 1903 worden huis en tuin verenigd door Carolina en Theresia Decaestecker, mutsenmaaksters uit Koekelare. De familie Baeckelandt koopt het pand in 1906 aan. In 1927 wordt een serre in de tuin gebouwd.

Een foto van circa 1930 toont een volume van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak. De voorgevel is dan kleurrijk beschilderd met een opvallende kleurstelling voor de plint, de deuromlijsting en de omlijsting van de halfronde venstertjes. Op vandaag is de voorgevel eenvoudig witbeschilderd boven gecementeerde, grijsbeschilderde plint. Het grote etalageraam links van de deur is een aanpassing van voor de Tweede Wereldoorlog (mogelijk wordt een kantwinkel circa 1928 over de hele voorruimte uitgebouwd, eveneens manufactuur met werknemers die thuis kant vervaardigen). Rechts achteraan in het huis was een voutekamer. Witgeschilderde baksteenbouw, achteruit springend tegenover de rooilijn en tegenover de naastliggende panden. Gootlijst op klossen. Links van de deur, tweeledig winkelraam (circa 1928). Rechts, raam met rolluikkast. In de halve verdieping, halfronde venstertjes met bewaard houtwerk. Boven de deur, driekleurige vlaggenmast.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Koekelare, 1903/33, 1927/26, 1936/57.
  • HEUS J., Eeuwelingen beschermen, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 7, 2000, p. 85-125.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Handelshuis Baeckelandt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208063 (Geraadpleegd op )