Rozenkapel en ommegang

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Waregem
Deelgemeente Beveren
Straat Nijverheidstraat
Locatie Nijverheidstraat zonder nummer, Waregem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Waregem (geografische inventarisatie: 01-01-2009 - 31-01-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rozenkapel en ommegang

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel van Madonna van de Rozen met ommegang, gebouwd in 1984 door de familie Kints uit dank voor een bekomen genezing. De kapel wordt ingezegend op 23 juni 1984. Rondom de kapel loopt een verhard pad en zijn bloemperken aangelegd. Het centrale toegangspad is afgezet met decoratieve, ijzeren hekken. Aan de zuidwestzijde bevindt zich een klein bijgebouw.

Vrijstaande kapel op rechthoekig grondplan. Baksteenbouw op een breukstenen plint en onder een leien zadeldak met aan de straatkant een sterke overkraging met houten bebording in accolademotief en een ijzeren kruisbekroning. Straatpuntgevel met vlechtwerk en korfboogvormige toegang geflankeerd door natuurstenen basreliëfs met engelfiguren en opschrift "ANNO" (links) en "1984" (rechts). In de geveltop, console met beeld en cirkelvormig medaillon met opschrift "MADONNA VANDE ROZEN". Zijgevels met muizentandfries en segmentboogvormige vensteropeningen. Tegen de achtergevel is een houten kruis opgehangen met het opschrift "INRI" en daarop een stenen kruis met het hoofd van Christus. Daarboven natuurstenen basreliëf met het hoofd van Christus.

Interieur met bakstenen wanden en houten tongewelf. Gemetst altaar met aan weerszijden een decoratief, ijzeren hek. Gemetste rondboognis met Onze-Lieve-Vrouwbeeld, geflankeerd door twee sokkels met heiligenbeelden. Daarboven twee halfronde bas-reliëfs met biddende engelen en kruisbeeld. Binnen de kapel is een kruisweg met 14 staties aangebracht.

Rondom de kapel, ommegang met 14 staties vervaardigd door grafzerken Deltour uit Harelbeke. Natuurstenen zerken op betonnen sokkels met de voorstelling van de Kruisweg van Christus.

  • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Van veldkapellen en andere kleine landschapselementen in Beveren-Leie (2), in De Gaverstreke, jg. 31, 2007, p. 250-251.
  • DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Gemeente Beveren-Leie, in Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen, Assebroek, 2005, nr. 4.

Bron: Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Creyf, Silvie & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nijverheidstraat

Nijverheidstraat (Waregem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.