erfgoedobject

Begraafplaats

bouwkundig element
ID
208464
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208464

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begraafplaats
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begraafplaats
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Begraafplaats, gelegen ten westen van en aan het einde van de Galgestraat. In 1975 worden de kerkhoven uit het centrum of "De Platse" (zie Meunyckenhof, Fransmansplein) gebannen naar een begraafplaats buiten de dorpskern.

De begraafplaats is een langwerpig perceel, dat nog maar ten dele ingenomen is. Op het zuidoostelijk gedeelte worden einde jaren 1980 moeraseiken op een regelmatig patroon aangeplant, omhaagd met beukenhaag. Op de westelijke rand van het beboomde perceel, calvariekruis op een licht verhoogde inplanting, waarrond lindes. Witgeschilderde ijzeren Christusfiguur. Tussen de bomen, recente urnekelders. Elders op het terrein, columbariummuur. Op de noordwesthoek van het beboomde terrein, rouwpaviljoen van 2008.

Ten noorden van het beboomde perceel, de eigenlijke begraafplaats opgedeeld in rijen.

Van het oude kerkhof overgebracht oud grafmonument in boomstamimitatie, opschrift: "UIT EERBIED VOOR ONZE OVERLEDENEN 1976 & 1978". Bakstenen gedenkmonument bij de overbrenging van het kerkhof in 1985. Opschrift: "UIT EERBIED AAN ONZE OVERLEDENEN OVERBRENGING NOVEMBER 1985".

Voornamelijk in de verste rij, grafstenen van een aantal belangrijke personen in de geschiedenis van Koekelare.

Familiegraf van de familie Piers-de Ravenschoot (vermelding van Baron Eugene Fallon, oorlogsvrijwilliger 1914-1918). Volgens literatuur zou dit grafmonument tot 1966 tegen de noordmuur van de Sint-Martinuskerk gestaan hebben.

Grafsteen voor dokter en Gezelliaanse dichter Karel de Gheldere (Torhout, 1839-Koekelare, 1913), oorspronkelijk naast de kerk gelegen. Opschrift: "JONKHEER DR. KAREL DE GHELDERE. WERKEND LID DER KONINKLIJKE VLAAMSE AKADEMIE. OFFICIER IN DE LEOPOLDSORDE."

Grafsteen met gedenkplaatjes voor onderwijzer en kostschoolhouder Pieter Lansens (Lichtervelde, 1801-Koekelare, 1879) en diens dochter Prudence Lansens (Koekelare, 1837-1923), op 25.10.1975 geplaatst door het Willemsfonds. Opschriften: "ALS WYSGEER, VRYHEIDSZOON/ ALS DENKER EN GELEERDE/ WAS HY VOOR 'T GOED EN 'T SCHOON/ BEGEESTERD T'ALLEN TYD" (Maria Doolaeghe) en "AAN DE ZIJDE MIJNS VADER".

Familiegraven van de burgemeestersfamilies Christiaen-Desnick en Proot. Begrafenisperk van de zusters van Liefde.

  • SEYS R., Koekelare, gisteren en op de drempel van morgen. Een verzameling foto's, prentkaarten en tekeningen, met beknopte historische en andere toelichtingen, Sint-Niklaas, 1987, p. 34.
  • VANDENBROUCKE D., Koekelaarse schrijvers en hun publicaties, in Coclariensia Jaarboek, 1997, p. 5-76.

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Begraafplaats [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208464 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.