erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
208676
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208676

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve, bereikbaar via een haakse erfoprit vanuit de Moerestraat. Gelegen in de vallei van de Kastanjebeek.

In 1882 wordt op het kadaster de hoeve bestaande uit een huis, een landgebouw en een bakhuis geregistreerd door Alexander Sys, landbouwer uit Koekelare. Dit stemt overeen met de jaarankers 1881 in de linker zijgevel van het boerenhuis. Erf met bewaarde kasseistroken en plavuizen. Erftoegang met ijzeren hekken tussen betonnen pijlers. Rond de hoeve, nieuwe loodsen.

Roodbakstenen, verankerde bestanddelen onder zadeldaken (rode mechanische en Vlaamse pannen).

Ten zuiden van het erf, boerenhuis met geïncorporeerde stalling. Links, staltraveeën overgaand in aanbouw onder lessenaarsdak. Getoogde staldeuren en laadluik onder strek in gelere baksteen, 'kippenluikje' onder mijterboognis. Huisgedeelte met rechts opkamertravee: bewaard witgeschilderd houtwerk met kruisindeling en grote roedeverdeling, groen- en witgeschilderde luiken. Linker zijgevel met jaarankers "1881".

De zuidgevel zie je vanaf de erfoprit en kan mogelijk beschouwd worden als representatieve gevel: vijf vensters en deur (zelfde type houtwerk als erfgevel), rechts het stalgedeelte.

Bij de erftoegang, bakhuis van het tweeledige type.

Tussen het huis en het bakhuis, geelbakstenen nutsgebouw uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Ten noorden van het erf, dwarsschuur met geïncorporeerd wagenhuis. Hoge rechthoekige schuurpoort, de oorspronkelijk getoogde staldeuren en -vensters zijn deels rechthoekig gewijzigd. Rechts, dichtgemetselde wagenhuispoort, getoogde opening onder strek. In de rechter zijgevel, getoogde laaddeur en in de geveltop uilengat. Bewaarde gebinten, onder meer kromstijlgebinte waarop nokgebinte.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Koekelare, 1882/7.

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het bakhuis en het geelbakstenen nutsgebouw dat zich tussen het bakhuis en de boerenwoning bevond, werden gesloopt.

  • Informatie verkregen van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Polderrand (20 november 2018).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/208676 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.