erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID
209424
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209424

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Horecazaak op de hoek met de Sint-Laurentiusstraat op de plaats van de aloude herberg "Sint-Hubrecht". Hier stond tijdens het ancien regime een pachthoeve van de kerk, het zogenaamde "kerckhuus". Er wordt zeker al sinds het begin van de 17de eeuw een herberg uitgebaat, de ommeloper van 1674 vermeldt het goed als "d'hofstede ende herberghe". In 1718 wordt voor het eerst melding gemaakt van de herbergnaam als "eenen huyse ende herberghe ghenaempt Sint-Hubrecht staende noort by de kercke op de platse". In 1760 blijkt bij de herberg nu ook een brouwerij te horen. Op een figuratieve kaart (circa 1782) van de weg vanaf de herberg "De Blauwe Kroon" tot aan de herberg "Zuidwege" is de bebouwing afgebeeld als "herb[erg]e s[in]t hubrecht". Op een kadastrale kaart (1808-1810) worden de herberggebouwen in een gelijkaardige opstelling afgebeeld. In 1889 wordt de herberg gesloten. In 1907 breekt de nieuwe eigenaar, Jan Meny, de gebouwen af om er een nieuw winkelhuis te bouwen (zie huidig). De gevels werden beschilderd waardoor het oorspronkelijk uitzicht verdwijnt.

Baksteenbouw met hoektravee onder trapgeveltje, zadel- en schilddaken (zwarte, mechanische pannen). Op een foto uit het interbellum blijken de onbeschilderde gevels verlevendigd door gebruik van witte baksteen bij de segmentboogvormige ontlastingsbogen. Muuropeningen op de begane grond onder I-balken met roosjes. Deurvenster met gietijzeren balkon op de verdieping van de hoektravee, het bolornament (zie oude foto) op de trapgevel is verdwenen.

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen, nr. 1607: Kaartboek met kadastrale kaarten (Napoleontische periode) van Jabbeke, Sint-Michiels, Sint-Andries, Snellegem, Varsenare, Zerkegem en Zedelgem, 1808-1810.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen van de Watering van Blankenberge, nr. 1449: Kaart van de weg gelegen te Zedelgem lopende van de steenweg op Torhout, van aan de herberg Zuidwege, tot aan de herberg de Blauwe Kroon, circa 1782.
 • BONDUEL L., Het Zedelgem, Veldegem, Loppem en Aartrijke van toen. Een verzameling foto's en prentbriefkaarten aangevuld met beknopte historische gegevens, Brugge, 1983, p. 16-17, p. 20-23.
 • CAPPON G., De herberg Sint-Hubrecht te Zedelgem, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 1, nr. 1, 1980, p. 19-25.
 • CAPPON G., De Zedelgemse ommeloper (1674) en de kaart van Zedelgem naar P.C. Popp, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 13, nr. 4, 1992, p. 137-151.
 • DECEUNINCK V., Zedelgem tijdens het ancien régime, in Zedelgem 900 jaar, Zedelgem, Heemkundige Kring Pastoor Ronse i.s.m. het Comité 900 jaar Zedelgem, 1989. p. 19-20.
 • PEIRSEGAELE W., Vroeger en nu, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 2, nr. 1, 1981, p. 26-27.
 • POLLET J., Een en ander over de kerkfabriek te Zedelgem tijdens de XVIde eeuw, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 3, nr. 1, 1982, p. 33-40.
 • POLLET J., Zedelgem tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 3, nr. 3, 1982, p. 99-126.
 • POLLET J., Zedelgem van de Vrede van Nijmegen (1678) tot het Bestand van Regensburg (1684), in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 5, nr. 3, 1984, p. 83-94.
 • POLLET J., Zedelgem van de Vrede van Rijswijk (1697) tot de Vrede van Utrecht (1713), in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 6, nr. 1, 1985, p. 3-17.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoekhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/209424 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.