Gebeurtenis

Inventarisatie bouwkundig erfgoed Zedelgem

geografische inventarisatie
ID
925
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/925

Beschrijving

In totaal werden voor de gemeente Zedelgem 429 bouwkundige relicten geselecteerd en voorzien van tekst- en fotomateriaal. Dit erfgoed werd gekaderd binnen zijn ruimtelijke context aan de hand van 160 straatbeschrijvingen en een typering van de historiek en ruimtelijke structuur van elke deelgemeente. Noteren we hier de voormalige veldontginningsgebieden: heidegronden die tijdens de 18de en 19de eeuw werden ontgonnen en die een belangrijke landschappelijke waarde hebben.

Een waardevol voorbeeld van een dergelijk "veld", tevens verweven met het wereldoorlogerfgoed, is het Vloethemveld in het noorden van de spilgemeente Zedelgem. Behalve de beschermde Sint-Laurentiuskerk, Plaetsemolen en onderwijzerswoning, bestaat de bebouwing in Zedelgem verder grotendeels uit eenvoudige 19de-eeuwse dorpswoningen.

Deelgemeente Aartrijke wordt gekenmerkt door een dorpskern rondom de Sint-Andreaskerk. De thans bestaande bebouwing in Aartrijke klimt op tot de 18de eeuw bij de dorpshoeve Aartrijksestraat 65 en de beschermde hoeve hoeve en herberg "De Drie Zwaluwen". Verder treffen we dorpswoningen aan uit de 19de en begin van de 20ste eeuw. Buiten de bebouwde kom is er in de landelijke gemeente overwegend verspreide hoevebouw en kleinschalige, landelijke architectuur aanwezig. Het uitgestrekte kasteeldomein "Litterveld" met bijhorende kasteelhoeve met monumentale schuur vormt de enige groene zone in de gemeente.

Loppem is vooral bekend om het grote domein van het Kasteel van Loppem. Ten zuiden van de kerk ligt ook de kasteelsite "ter Mote" die ontstaan is uit een hoeve. De beschermde dorpskern van Loppem, omheen de Sint-Martinuskerk, omvat onder meer de 18de-eeuwse pastorie en het "Wit Huis".

Deelgemeente Veldegem gaat terug op een oud veldgebied. Het geometrisch patroon van wegen en dreven getuigt van de systematische ingebruikname van dit gebied vanaf de late 18de eeuw, eerst als bos en later als landbouwgrond. De basisbebouwing van het dorp is gekenmerkt door kleinschalige en eenvoudige huizenbouw, hoofdzakelijk uit de 20ste eeuw. In het landelijke gebied typeren kleine hoeves of boerenarbeiderswoningen de ontginning van de arme, zanderige gronden. Veldegem heeft één kasteeldomein - "Hoogveld" - dat tot aan de zelfstandigheid van de gemeente in 1920 op grondgebied Ruddervoorde (Oostkamp) lag.

Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :


Relaties

Is deel van

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen


Bekijk gerelateerde erfgoedobjecten

Brugse Heirweg 1 (Zedelgem)
Vrijstaande, lage arbeiderswoning uit het interbellum en gelegen in een tuin.


Koning Albertstraat 50 (Zedelgem)
Kleine hoeve uit het interbellum met losse bestanddelen rond een bekiezeld erf.


Heidelbergstraat 23 (Zedelgem)
Lage boerenarbeiderswoning mogelijk opklimmend tot het begin van de 19de eeuw, staat aangeduid op het primitief kadasterplan (circa 1830).


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Inventarisatie bouwkundig erfgoed Zedelgem [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/925 (Geraadpleegd op )