Pijlerkapel Ster der Zee

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Heidelbergkapelletje
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Loppemsestraat
Locatie Loppemsestraat zonder nummer, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pijlerkapel Ster der Zee

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Typologiepijlerkapellen
DateringWO II

Beschrijving

Pijlerkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw zogenaamd "Ster der Zee", in de volksmond "Heidelbergkapelletje" genoemd. Opgenomen door de gemeente Zedelgem op de lijst van het erfgoed op haar grondgebied.

Kapel oorspronkelijk opgericht in 1942-1943 door de bewoners van de wijk Heidelberg als dankbaarheid om het gespaard blijven van de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De kapel staat oorspronkelijk op grond van houthandelaar L. Mathieu die de herberg "Heidelberg" bewoont. Het beeld wordt geschonken door de monniken van de abdij van Zevenkerken (zie Brugge, Sint-Andries). De kapel wordt gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Ster-der-Zee, naar analogie met het beeld in de koepel van de abdij van Zevenkerken. In 1992 verhuist de kapel na een verbreding van de Torhoutsesteenweg naar de huidige locatie midden een grasveldje voor nummer 37 en wordt gerestaureerd.

Witbeschilderde baksteen onder zadeldakje (mechanische pannen). Beeldnis onder mijterboog.

  • DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen, Gemeente Loppem, s.l., s.d., nummer 3.
  • DEGRANDE V., Inventarisatieproject straat- en veldkapellen Groot-Zedelgem. Deel II: kapellen in Loppem, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jaargang 23, nummer 3, 2002, p. 110.
  • Heidelbergkapel te Loppem ingezegend, in Kapel en beeld, jaargang 45, 1993, nummer 1, p. 7-8.
  • VERVENNE A., De parochie Sint-Martinus te Loppem en haar pastoors van 1300 tot heden, Loppem, 1980, p. 139.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Loppemsestraat (Loppem)

Loppemsestraat (Zedelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.