Hoeve Reigershof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zedelgem
Deelgemeente Loppem
Straat Reigerslaan
Locatie Reigerslaan 17, Zedelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Zedelgem (geografische inventarisatie: 01-10-2008 - 31-03-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Reigershof

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen zogenaamd "REIGERSHOF" zie houten uithangbord op het bakhuis. Gelegen op de hoek met de Vijvers. Staat aangeduid op een kadastrale kaart uit de Napoleontische periode (circa 1800).

Wellicht opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. De site staat aangeduid op de Ph. Vandermaelenkaart (circa 1850).

De gebouwen, toegankelijk via een geasfalteerde oprit, liggen rond een begraasd erf. Gaaf bewaarde verankerde, witbeschilderde bakstenen gebouwen met gepekte plint en onder pannen zadeldaken.

Het woonhuis met aangebouwde stalling aan de oostzijde ligt ten noordwesten van het erf. Rechthoekige muuropeningen, vensters met grote roedeverdeling, oorspronkelijk met luiken zie duimen en lagere deur. Mestvaalt voor de stal en afgescheiden met betonplaten.

Ten zuiden van het erf situeert zich de dwarsschuur met stallingen, oorspronkelijke muuropeningen en houtwerk. Varkensstal in het rechterdeel met in de oostelijke eindgevel twee rondboogopeningen voor het toedienen van voedsel. Bakhuisje ten westen van het woonhuis met latere uitbreiding aan de noordkant. Rond of langs de gebouwen stoepen met cementtegels. Op het erf enkele fruitbomen. In de westhoek liggen een tweetal recentere gebouwen.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen van de collectie van Karel Mestdagh, nr. 836b: Plan parcellaire de la commune (sectie A), circa 1800.

Bron: Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia & Vranckx, Martien

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Reigerslaan

Reigerslaan (Zedelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.