Begraafplaats psychiatrisch ziekenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lanaken
Deelgemeente Rekem
Straat Daalbroekstraat
Locatie Daalbroekstraat zonder nummer, Lanaken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats steilrand met de valleien van Zijpbeek en Asbeek (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 02-02-2011 - 23-03-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begraafplaats psychiatrisch ziekenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiebegraafplaatsen
Dateringinterbellum

Beschrijving

Begraafplaats aangelegd voor de begraving van overleden patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis van Rekem, dat er schuin tegenover gelegen was en heden gekend is als campus van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Rekem (sinds 1974 in gebruik genomen). De begraafplaats ligt ook op de grens van het Nationaal Park Hoge Kempen in een naaldbos.

Sinds 1921 was het kasteel van d'Asprimont-Lynden op de Groenplaats in Rekem in gebruik als psychiatrisch ziekenhuis onder de naam "Rijkskrankzinnigengesticht". De patiënten bleven vaak heel hun leven in de instelling en hadden vaak geen banden meer met hun familie waardoor de begraving van de overleden patiënten gebeurde door de instelling zelf. In 1913 werd er op het kadaster een nieuw perceel gevormd op het "Domein van den Staat" en benoemd als "kerkhof". De instelling gebruikte deze begraafplaats tussen 1921 en 1981 en er werden rond de 1750 overledenen begraven. Sinds 1981 worden de overleden patiënten begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Rekem of elders op vraag van de familie.

De begraafplaats is ingedeeld in zes percelen gescheiden door dreven van fijnsparren. Ten noorden twee bakstenen en bepleisterde lijkenhuisjes, momenteel ingericht als onderkomen van vleermuizen, op vierkante plattegrond onder schilddak aan weerszijde van de toegang. Op het einde van de hoofddreef, in het zuiden van de begraafplaats, staat een calvarie opgesteld. De percelen bestaan uit grasperken met heide en rijen grafzerken: eenvoudige betonnen kruisen met een metalen plaatje voorzien van de naam en geboorte- en sterfdatum van de overledene (uitgezonderd een aantal smeedijzeren kruisen en grafstenen).

  • Kadaster Limburg, mutatieschetsen Lanaken, afdeling III (Rekem), 1913/18.
  • Informatieborden bij de toegang van de begraafplaats.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Daalbroekstraat

Daalbroekstraat (Lanaken)

is gerelateerd aan Kolonie van Rekem

Daalbroekstraat 106, Lanaken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.