erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 214808   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214808

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen uit het eind van de 19de, begin van de 20ste eeuw. Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (pannen) gegroepeerd rond een rechthoekig deels gekasseid erf. Boerenhuis ten noordwesten met in het verlengde ten noorden stallen, stallen ten zuidoosten en langsschuur ten zuidwesten. In 1882 werd er een vergroting geregistreerd van het woonhuis dat al weergegeven werd op het primitief kadaster. De langsschuur werd geregistreerd in 1904 samen met een vergroting van het bijgebouw achter de woning en in 1916 werd er een vergroting geregistreerd met de bouw van de huidige stallen die later nog zijn uitgebreid.

Boerenwoning van zes traveeën en anderhalve bouwlaag met beluikte rechthoekige muuropeningen en hardstenen dorpels. Getoogde muuropeningen op de halve verdieping met doorgetrokken bakstenen lekdrempels (cordon). Langs de straatzijde heeft de gevel een gecementeerde plint. Aansluitende stallen van drie traveeën met getoogde en rechthoekige muuropeningen en centraal een poort. Tegen de straatgevel aalpomp.

Stallen van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag met verschillende aangepaste muuropeningen onder hardstenen en ijzeren I-lateien. Tweebeukige langsschuur van vier traveeën met een rechthoekige poort onder houten latei ingeschreven in een verdiept rondboogveld. Getoogde muuropeningen in de erfgevel.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling I (Dilbeek), 1882/4, 1904/31 en 1916/43.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214808 (Geraadpleegd op 08-07-2020)