erfgoedobject

Huis Erve de Stove

bouwkundig element
ID
215
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Huis Erve de Stove
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis Erve de Stove
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Rondboogpoort
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd Erve de Stove, vermeld in 1477; bewoond door vooraanstaanden, ook in de loop van de 17de eeuw; in de 19de eeuw betrokken door pastoor-deken de Hert. Ligging op de hoek van Sint-Martensplein met hierop uitziende aanhorigheden. Aan Pontstraat: dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder afgesnuit zadeldak (kunstleien), gecombineerd met schilddak over de drie traveeën van de zijgevel.

Gedecapeerde baksteenbouw, op arduinen plint met gebruik van (hergebruikte) zandsteen voor de hoekstenen, negblokken en speklaag ter hoogte van de eerste bouwlaag. Vermoedelijk kern in traditionele bak- en zandsteenstijl grondig aangepast in de loop van de 19de eeuw. Rechthoekige benedenvensters afgewerkt met kwarthol geprofileerde negblokken (hergebruikt materiaal); rondboogvormige bovenvensters opgenomen in een verdiepte rechthoekige omlijsting. Schouderboogdeur van arduin met kwartholle, geriemde omlijsting voorzien van neuten en sluitsteen met acanthusblad; mooi uitgewerkte vleugeldeur met accoladeboogvormige tussendorpel en neorocaillemotieven (tweede helft van de 19de eeuw). Het interieur bewaart schilderingen op doek uit de 18de eeuw. Aan erfzijde, trapgevel (7 trappen + topstuk) van bepleisterde baksteen met aangepaste vensterindeling; loggia uit de 19de eeuw op begane grond naast rondboogdeur in natuurstenen omlijsting (achtergevel oudste woning).

Aansluitende haakse dienstgebouwen onder mansardedak (kunstleien en Vlaamse pannen); haast blinde straatgevel in verankerde rozegeschilderde baksteenbouw op gepikte plint, naar het oosten gemarkeerd door een korfbooginrijpoort in witgeschilderde zandstenen omlijsting met imposten en verankerde sluitsteen onder jaartal 1749; dakkapel; klein getralied vierkant kozijn links; later getralied venster rechts en rechthoekige deur in vlakke omlijsting uit de tweede helft van de 19de eeuw. Oostelijke zijgevel met aandak afgewerkt met vlechtingen en houten kozijn. Aan erfzijde vertoont deze vleugel een aantal rechthoekige muuropeningen, afgelijnd met kwarthol geprofileerde negblokken van zandsteen onder arduinen lateien; mogelijke oude kruiskozijnen vervangen door houten kruisramen met kleine roedeverdeling. Rechthoekig deurtje; gedichte korfboogpoort.

Ten oosten, kleine schuur, tussen puntgevels met verlaagd aandak doch bewaard topstuk; aanleunend wagenhuis met 19de-eeuwse gevelindeling getypeerd door korfboogpoorten tussen pilasters onder gekorniste kroonlijst.

Ten westen, in de Stoofstraat: grote overluifelde rondboogpoort gevat in een rechthoekige omlijsting van hardsteen (18de eeuw). Oude inrijpoort naar de binnenplaats de "Erve de Stove". Het erf zelf is heden beboomd en ingericht als siertuin.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :

Aanvullende informatie

In 1964 werden drie traveeën (rechts of ten zuiden van de voordeur) afgebroken. Dit deel van het oorspronkelijke pand was al eerder opgesplitst in een afzonderlijke woning.
  • DE CEUNINCK A. 2014: Het huis "De Hert" in Aalst - Situering, in: Erve De Stove - Het huis De Hert in de Pontstraat Aalst, VVAK, Aalst, 5-8.
Auteurs : Van der Veken, Bert
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Huis Erve de Stove [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/215 (Geraadpleegd op )