Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Diepenbeek
Deelgemeente Diepenbeek
Straat Kruisstraat
Locatie Kruisstraat 25, Diepenbeek (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Diepenbeek (actualisaties: 15-10-2007 - 16-10-2007).
  • Adrescontrole Diepenbeek (adrescontroles: 08-11-2007 - 08-11-2007).
  • Inventarisatie Diepenbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 19de eeuw, gegroepeerd rondom het rechthoekig erf.

Ten noorden, woonhuis met stalling op L-vormige plattegrond. Vier + één travee onder zadeldak (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op bakstenen stoel. Gepikte stijlen (tien) en tussenstijlschoor in de derde travee tegen de tweede ankerbalk (woonhuis). Twee vensters en twee deuren; twee gekoppelde deurtjes, een zolderluik en een laag poortje in het haakse gedeelte. Achtergevel van de stal in baksteenbouw vernieuwd. Twee aangebouwde traveeën onder lessenaarsdak tegen de zijgevel van het haakse gedeelte (nok parallel met de straat). Golfplaten beschieting tegen dezelfde zijgevel.

Ten zuiden, bakhuis met stal van drie traveeën. Leembouw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Lage, bakstenen varkensstal aangebouwd tegen de voorgevel van het bakhuis. Vier traveeën onder pannen zadeldak. Vier deurtjes waarvan twee gekoppeld.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Diepenbeek

Diepenbeek (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.