Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Diepenbeek
Deelgemeente Diepenbeek
Straat Kukkelbosstraat
Locatie Kukkelbosstraat 95, Diepenbeek (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Diepenbeek (actualisaties: 15-10-2007 - 16-10-2007).
  • Adrescontrole Diepenbeek (adrescontroles: 08-11-2007 - 08-11-2007).
  • Inventarisatie Diepenbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 19de eeuw. Gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, aan de straatzijde afgesloten door twee hekken en een haag.

Ten westen, woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), dat aan voorgevelzijde steunt op uitstekende daklijstbalken. Stijl- en regelwerk met lichtblauwgekalkte lemen vullingen op gepikte plint met lage bakstenen stoel. Twaalf gepikte stijlen. Twee rechthoekige, beluikte vensters en twee rechthoekige deuren. Versteende zijgevels met kunstleien beschieting aan de linkerzijde en aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de rechterzijde.

Ten oosten, stalschuur van twee traveeën onder mank zadeldak (Vlaamse pannen). Vakwerkbouw gedeeltelijk versteend (achter en zijgevels). Lage, rechthoekige poort. Ten noorden, stal van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Lemen vullingen voor het grootste gedeelte door baksteen vervangen. Twee deuren en een zolderluik. Lang doch zeer laag aanbouwsel (varkensstallen ?) tegen de rechterzijgevel. In baksteenbouw vernieuwde stal of bergruimte ten zuiden.

Waterput ten zuiden van de stalschuur.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Diepenbeek

Diepenbeek (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.