erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen, gedateerd 1904

bouwkundig element
ID: 21558   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21558

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, met 18de-eeuwse kern, doch met aanpassingen uit 19de-begin 20ste eeuw. Gelegen aan de straatkant; gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een erf met onregelmatige vorm.

Ten westen van het erf, vrij hoog woonhuis (nok loodrecht straat), met zes resterende traveeën in overkalkte leembouw (lichtblauw) op een bakstenen stoel. Het steile zadeldak duidt op de 18de-eeuwse kern. Twee beluikte vensters en een deur. Aan weerszij werden enkele traveeën in baksteenbouw toegevoegd. Aan de rechtse zijde, één travee met zijpuntgevel en muurvlechtingen, door gevelsteen gedateerd: K.A.L. ANNO 1904. Het achterste gedeelte van het oude woonhuis wordt thans ingenomen door een recente constructie (straatzijde).

Ten oosten, dwarsschuur van drie traveeën waarvan het volume met pannen zadeldak, bewaard bleef. Hetzelfde geldt voor de stallingen ten westen. Ten noorden, varkensstal van vijf traveeën. Lemen vullingen volledig door baksteen vervangen. Vijf deurtjes, waarvan vier paarsgewijze gekoppeld. Sterk vervallen bakhuis van twee traveeën onder pannen zadeldak ten zuiden, buiten het erf.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve met losse bestanddelen, gedateerd 1904 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21558 (Geraadpleegd op 16-12-2019)