Hoeve met losse bestanddelen, gedateerd 1904

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Diepenbeek
Deelgemeente Diepenbeek
Straat Lutselusstraat
Locatie Lutselusstraat 14, Diepenbeek (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Diepenbeek (actualisaties: 15-10-2007 - 16-10-2007).
  • Adrescontrole Diepenbeek (adrescontroles: 08-11-2007 - 08-11-2007).
  • Inventarisatie Diepenbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen, gedateerd 1904

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, met 18de-eeuwse kern, doch met aanpassingen uit 19de-begin 20ste eeuw. Gelegen aan de straatkant; gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een erf met onregelmatige vorm.

Ten westen van het erf, vrij hoog woonhuis (nok loodrecht straat), met zes resterende traveeën in overkalkte leembouw (lichtblauw) op een bakstenen stoel. Het steile zadeldak duidt op de 18de-eeuwse kern. Twee beluikte vensters en een deur. Aan weerszij werden enkele traveeën in baksteenbouw toegevoegd. Aan de rechtse zijde, één travee met zijpuntgevel en muurvlechtingen, door gevelsteen gedateerd: K.A.L. ANNO 1904. Het achterste gedeelte van het oude woonhuis wordt thans ingenomen door een recente constructie (straatzijde).

Ten oosten, dwarsschuur van drie traveeën waarvan het volume met pannen zadeldak, bewaard bleef. Hetzelfde geldt voor de stallingen ten westen. Ten noorden, varkensstal van vijf traveeën. Lemen vullingen volledig door baksteen vervangen. Vijf deurtjes, waarvan vier paarsgewijze gekoppeld. Sterk vervallen bakhuis van twee traveeën onder pannen zadeldak ten zuiden, buiten het erf.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Diepenbeek

Diepenbeek (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.