Elektriciteitscabine

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Voeren
Deelgemeente Sint-Martens-Voeren
Straat De Plank
Locatie De Plank 87, Voeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed 2013 (ad hoc-inventarisatie: 01-01-2013 - 28-11-2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Elektriciteitscabine

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Beeldbepalende elektriciteitscabine in een traditionele stijl opgebouwd in natuursteen en gelegen in het gehucht De Plank. De cabine werd opgericht tijdens het interbellum door de "Société Voer – Gulpe et extensions", die het elektriciteitsnet toen exploiteerde.

Deze torenachtige elektriciteitscabines vindt men terug in Sint-Martens-Voeren en Sint-Pieters-Voeren en zijn beeldbepalend in de streek door hun torenvolume en verzorgde uitwerking in natuursteen. Deze cabine werd in gebruik genomen in 1924. In Teuven, Remersdaal en Moelingen staan er ook torenachtige elektriciteitscabines, maar deze zijn uitgewerkt in een verzorgde baksteenarchitectuur en werden gebouwd in de jaren 1930.

Elektriciteitscabine boven het straatniveau gelegen en te bereiken via een trap. De cabine is opgetrokken uit breuksteen op een rechthoekige plattegrond op een dito hoge sokkel afgelijnd met hardsteen. De toren is afgedekt met een leien ingesnoerd tentdak. Centraal vooraan rondboogdeur met een hardstenen omlijsting aansluitend bij de aflijning van de sokkel. Rechthoekige muuropeningen met hardstenen dorpels of omlijsting en bakstenen ontlastingsbogen. Bovenaan aflijnende bakstenen boogfries. Hier en daar gebruik van baksteen voor het aflijnen van de hoeken.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Voeren, afdeling I (Sint-Martens-Voeren), 1924/9.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2013

Relaties

maakt deel uit van De Planck

De Plank (Voeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.