erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
21574
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21574
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 19de eeuw. De twee gebouwen (nok loodrecht op de straat) zijn gelegen aan een rechthoekig erf, dat met een muurtje aan de noordzijde van de straat is afgesloten.

Ten westen, vrij hoog woonhuis met stal in het verlengde. Zeven traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen en bakstenen vullingen op gecementeerde bakstenen plint, gedeeltelijk verdwenen door verzakking der voorgevel. Gepikte stijlen (elf) en tussenstijlschoor in de zesde travee tegen de zesde ankerbalk. Twee beluikte vensters en een deur; de twee poortjes zijn vermoedelijk recentere aanpassingen. Onderkelderde opkamer in de eerste twee traveeën der achtergevel. Rechterzijgevel met pannen beschieting en thans verdwenen aanbouwsel, waarschijnlijk onder lessenaarsdak. Ertegenover sterk aangepaste en in baksteenbouw vernieuwde dwarsschuur met stallingen; zadeldak met Vlaamse pannen en pannen beschieting der beide zijgevels. Waterput ten noorden van het erf.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21574 (Geraadpleegd op )