erfgoedobject

Hoevetje

bouwkundig element
ID
21582
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21582
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Stemmig, leegstaand hoevetje met losstaande bestanddelen, uit de 19de eeuw. Gebouwen gegroepeerd rondom een trapezoïdaal erf. Woonhuis met stal, vijf traveeën onder mank zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk, gedeeltelijk overkalkt, met lemen vullingen op gepikte plint en bakstenen stoel. Vijf gepikte stijlen. Onderkelderde opkamer in de eerste travee. Twee rechthoekige, beluikte vensters en twee rechthoekige deuren, waarvan de rechtse benageld en opgeklampt. Pannen beschieting der linkerzijgevel. Achtergevel grotendeels versteend.

Stalschuur van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen, op sommige plaatsen door baksteen vervangen. Rechthoekige halve deur met zolderluik erboven. Schuin ertegenaan gebouwd, lage varkensstal van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Vakwerk met lemen en bakstenen vullingen. Vier deurtjes, paarsgewijze gekoppeld. Resten van het bakhuis en bewaarde bakoven achter de stalschuur.

Waterput bij de varkensstal.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoevetje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21582 (Geraadpleegd op )