U-vormig hoevecomplex

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Gingelom
Deelgemeente Gingelom
Straat Oude Katsei
Locatie Oude Katsei 77-79, Gingelom (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gingelom (actualisaties: 10-09-2007 - 11-09-2007).
  • Adrescontrole Gingelom (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Gingelom (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed U-vormig hoevecomplex

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoevecomplex op U-vormig grondplan, daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw (naar verluidt 1887).

Rechthoekig, geplaveid erf, afgesloten met gesmeed ijzeren hek. Een gekasseide weg verbindt de hoevegebouwen met de Oude Katseistraat, waar het domein nogmaals wordt afgesloten met vier bakstenen hekpijlers verrijkt met kalkstenen speklagen en een ijzeren hek.

Ten zuidoosten van het erf, boerenburgerhuis van twee en een halve bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak (kunstleien) met vernieuwde dakgoot. Rechthoekige vensters voorzien van vlakke kalkstenen latei en lekdrempels rustend op trapezoïdale consoles. Centrale, rechthoekige deur gecantonneerd door kalkstenen posten op neuten; deurvenster van de bel-etage, voorzien van een door kraagstenen opgevangen balkon met gesmeed ijzeren hek.

Centrale vleugel ingenomen door dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen); drie getoogde poorten gevat in kalkstenen omlijsting, bestaande uit twee pilasters met geprofileerde imposten op neuten en een vlakke latei met diamantkopsluitsteen; aan weerszij van de centrale poort, twee rondboogdeuren in kalkstenen omlijsting met geprofileerde imposten; doorlopende geprofileerde druiplijst, waarboven rechthoekige verdiepte vlakken.

Ten noordwesten, stallinggebouw van twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); rondboogdeuren en dito venstertjes met kordon vormende onderdorpels en trapezoïdale sluitstenen van kalksteen. Zijgevels met schouderstukken. vlechtingen en drie oculi

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Niel-bij-Sint-Truiden

Gingelom (Gingelom)

is gerelateerd aan Hekken van een verloren herenboerenpark

Oude Katsei 77-79 (Gingelom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.