Reclamemuurschildering voor Minerva

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Opwijk
Deelgemeente Opwijk
Straat Klei
Locatie Klei 234A, Opwijk (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Reclamemuurschilderingen (thematische inventarisatie: Januari 2013 - December 2015).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Reclamemuurschildering voor Minerva

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1889 vestigde de Nederlander Silvain De Jong zich in Antwerpen, waar hij een fietsenwinkel begon. Korte tijd later startte hij, samen met enkele vennoten, met de productie van fietsen onder de merknaam 'Mercury'. Eind 1897 vervaardigt de firma 'S. de Jong en Cie' fietsen onder de naam 'Minerva' in een eigen fabriek in Antwerpen. Na de eeuwwisseling worden er ook bromfietsen gefabriceerd.

In 1904 worden de eerste auto's gemaakt. De auto's zijn krachtig en goed gemaakt en kennen al snel succes. In 1908 stelt Minerva de eerste auto 'sans soupapes' voor, de 38 cv SS, die bijzonder succesvol is. Minerva gebruikte een motor met het systeem van de Amerikaan Charles Yale Knight, die geen gebruik maakt van in- en uitlaatkleppen maar wel van schuivende plaatjes (schuivenmotor). Dit type motor was stiller dan de motor met kleppen, maar ook duurder en complexer om te produceren en werd voornamelijk gebruikt in luxewagens, een segment waartoe ook Minerva ging behoren.

Vermeldenswaardig zijn ook de gepantserde 'automitrailleuses' die Minerva voor het Belgische leger produceerde en die gebruikt werden in de Eerste Wereldoorlog. Na de Eerste Wereldoorlog groeit de firma uit tot een belangrijk bedrijf met fabrieken in Antwerpen en Mortsel, dat ook wagens exporteert en een uitstekende reputatie geniet. 'Minerva's' worden gekocht door de groten der aarde en het merk zou naar verluidt zelfs Rolls Royce naar de kroon hebben gestoken. Het staat buiten kijf dat 'Minerva' het meest bekende en prestigieuze Belgische automerk was.

Stichter Sylvain De Jong overlijdt in 1928. Het bedrijf krijgt klappen tijdens de crisis van de jaren 1930, aangezien de vraag naar luxewagens drastisch afneemt. Het failliet wordt bijna uitgesproken in 1934, maar een overname door 'Imperia' van autobouwer Mathieu Van Roggen brengt op het laatste nippertje de redding. De productie van personenwagens wordt wel verlaten op een enkel prototype na, net als de dure motor 'sans soupapes'.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de 'Minerva'-fabriek in Mortsel bezet door de Duitsers. Na de Tweede Wereldoorlog komt het merk niet meer van de grond. In 1956 wordt het faillissement aangevraagd. In 2012 zou het merk 'Minerva' opnieuw gelanceerd zijn. De productie van de 'J.M. Brabazon', een uiterst luxueuze en exclusieve sportwagen à la Koenigsegg wordt voorbereid.

Reclamemuurschildering voor 'Minerva' op de zijgevel van een eenvoudige rijwoning. Het gaat om een eenvoudige letterschildering, met bovenaan het woord 'Automobiles' in witte hoofdletters, gevolgd door 'Minerva' eveneens in witte hoofdletters. De 'M' van 'Minerva' verdween achter de naastgelegen woning. Oorspronkelijk had de schildering een blauwe achtergrond, maar die is zo goed als volledig verdwenen. Naar verluidt zou ze in 1928 zijn aangebracht.

Er zijn momenteel nog een viertal andere reclamemuurschilderingen voor 'Minerva' bekend in Vlaanderen.

Vermits de 'Minerva'-fabrieken werden afgebroken en de wagens zelf zich in musea of in privéverzamelingen bevinden, zijn de 'Minerva'-reclamemuurschilderingen stuk voor stuk unieke en tastbare publieke getuigen van het bestaan van dit roemrijke Belgische merk van luxewagens.

  • Informatie van de vzw Demurenspreken, 4 april 2014.

Bron: -

Auteurs: De Houwer, Veerle

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Opwijk

Opwijk (Opwijk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.