erfgoedobject

Herenhuis Het Waerden Hof

bouwkundig element
ID: 22029   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22029

Juridische gevolgen

Beschrijving

Thans Stedelijke Academie. U-vormig complex, gelegen op de hoek van de Guido Gezellestraat; gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige koer, met de open zijde aan de Guido Gezellestraat gelegen en afgesloten door een laag muurtje en een ijzeren hek; achter de gebouwen bevindt zich een tuin, afgesloten door een laag muurtje, een ijzeren hek en een haag.

Voormalig winterkwartier van de Heren van Mombeek, vandaar de andere benaming "Mombeek"; in 1680 verbouwd door Joes van Geloes-ab Hilst; de twee haaks op elkaar staande vleugels aan de Guido Gezellestraat dateren uit deze periode; de vleugel aan de Maastrichterstraat werd in 1857 gebouwd in opdracht van Sampermans; sinds de tweede helft van de 19de eeuw werd het geheel "Hotel Stellingwerf" genaamd; thans Stedelijke Academie.

De 19de-eeuwse vleugel, opgetrokken in neo-Venetiaanserenaissance-stijl, telt vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (kunstleien). Bakstenen gebouw met sterk horizontaliserende lijstgevel, voorzien van een natuurstenen parement, op een hardstenen sokkel. De gevelordonnantie wordt bepaald door de bouwlagen, opgevat als drie horizontale registers, gescheiden door zware kordons en bekroond met de rijk versierde, houten kroonlijst; de eerste bouwlaag is voorzien van rondboogvensters in rondboogvormige spaarvelden, opgevat als een arcade met geprofileerde booglijst, geblokte pilasters met Dorisch kapiteel en sluitsteen; de tweede bouwlaag vertoont hetzelfde motief, doch met Ionische kapitelen en rechthoekige vensters, bekroond met driehoekig fronton; de bovenverdieping wordt gemarkeerd door gecanneleerde, Corinthische pilasters op de penanten, en rechthoekige, geprofileerde vensters met druiplijst. De achtergevel is soberdervanopvatting: baksteenmetverwerking van natuursteen voor de panelen en medaillons op de borstweringen; de vensters zijn dezelfde als die van de twee oudere vleugels (herbruikt materiaal?).

De vleugel, haaks op de achtergevel van deze eerste vleugel, is evenals de derde vleugel opgetrokken in classicistische stijl met barokelementen. Vijf traveeën en twee bouwlagen onder afewolfd zadeldak (Vlaamse pannen). Bakstenen gebouw met een lijstgevel op een lage, hardstenen plint. Rechthoekige vensters in een kalkstenen omlijsting met geprofileerde druiplijst en lekdrempel. Rechthoekige deur in een geblokte omlijsting van kalksteen, met Ionische pilasters op hoge sokkels op de posten, en een entablement met zware, geprofileerde lijsten. Fraaie, geprofileerde, mergelstenen kroonlijst.

De derde vleugel, evenwijdig gelegen met de straatvleugel, telt zeven traveeën (achtergevel) en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), met dakvenster boven de derde travee van de voorgevel: geprofileerd, mergelstenen rondboogvenster met sluitsteen, geflankeerd door Corinthische pilastertjes, die een entablement dragen, waarboven een gebroken fronton met een wapenschild en bladwerk in het boogveld. De muuropeningen en kroonlijst der voor- en achtergevel zijn zoals die van de hoger vermelde vleugel. Zijgevels voorzien van een ingezwenkte top, afgelijnd met spiraalvormige vleugelstukken, en met puntvormige bekroning; gesmeed ijzeren muurankers met krul, en in de top mergelstenen banden, waartussen twee rechthoekige venstertjes.

  • DE DIJN C.G., Monumentenroutes 1975 (Kunst en Oudheden in Limburg), Hasselt, 1975, p. 69.
  • MELCHIOR J., Geschiedenis en beschrijving van Hasselt, (Familiearchieven nr. 2062, Rijksarchief Hasselt, p. 84-86).

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis Het Waerden Hof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22029 (Geraadpleegd op 25-09-2020)