erfgoedobject

Hoeve met losstaande bestanddelen

bouwkundig element
ID: 22160   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22160

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 19de eeuw, aan de straat gelegen. Gebouwen in stijl- en regelwerk met blauw gekalkte lemen vullingen, op verschillende plaatsen versteend, onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

Woonhuis (nok loodrecht op de straat) en stal van vijf traveeën; overkalkte timmer. Twee vensters en twee deuren.

Haaks tegen de voorgevel aangebouwd, lage varkensstal van vier traveeën, met twee gekoppelde deuren. Bijna vlak tegen de westzijgevel van het woonhuis, kleine dwarsschuur van twee traveeën; - gepikte timmer; schuurpoort in de laatste travee. De rechterzijgevel is versteend; beide zijgevels zijn voorzien van een pannen beschieting. Waterput voor de schuur.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losstaande bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22160 (Geraadpleegd op 14-08-2020)