Cellebroederswinning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Tomstraat
Locatie Tomstraat 55, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Cellebroederswinning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Voormalige kloosterhoeve van de cellebroeders van Hasselt. Semi-gesloten hoeve uit midden 18de eeuw, met gebouwen gegroepeerd rondom een nog gedeeltelijk gekasseid erf met centrale mestvaalt. U-vormige woonhuis- en stallingenvleugel van baksteen, onder licht gebogen zadeldaken (Vlaamse pannen). In de oostvleugel van zes traveeën, getoogde bakstenen inrijpoort met kalkstenen sluit- en aanzetstenen, gedateerd 1751 op de sluitsteen.

Ten noorden van het erf, woonhuis van acht traveeën en één bouwlaag, waarvan het onderkelderde gedeelte van twee traveeën doorloopt in de oostvleugel, naast de inrijpoort. Twee rechthoekige kalkstenen vensters,voormalige kruiskozijnen, en een centrale, rechthoekige deur in een kalkstenen omlijsting op neuten, met bovenlicht boven de kalkstenen tussendorpel. In de eerste twee traveeën, bakhuis met rechthoekige deur in een kalkstenen omlijsting; thans verdwenen bakoven tegen de veldgevel. De achtergevel is voorzien van een beluikt houten kozijn in de eerste travee en een gedichte, rechthoekige deur met bovenlicht. Zijgevels met kalkstenen schouderstukken en muurvlechtingen; de westelijke zijgevel is voorzien van een topstuk in de vorm van een leeuw met wapenschild.

Ten oosten van het erf, rechts van de inrijpoort, melkplaats van drie traveeën met twee venstertjes onder houten latei, en met kalkstenen onderdorpel, aan weerszij van de rechthoekige deur met kalkstenen posten onder houten latei; rechthoekig zolderluik met houten dorpels.

Ten zuiden, stallingen, voorzien van drie rechthoekige venstertjes met houten latei en kalkstenen onderdorpel en twee rechthoekige deuren in een houten omlijsting. In de achtergevel, rechthoekige deur in een houten omlijsting met kalkstenen dorpel, en ovaal, bakstenen bovenlicht; rechthoekig, beluikt houten kozijn. Zijgevels met kalkstenen schouderstukken en muurvlechtingen.

Ten westen, losstaande dwarsschuur van vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een bakstenen stoel; tien stijlen en vier tussenstijlschoren. Centrale poort in beide gevels.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Hasselt

Hasselt (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.