Hoeve Aldenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Kuringen
Straat Kuringersteenweg
Locatie Kuringersteenweg 413, Hasselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hasselt (actualisaties: 27-09-2007 - 18-10-2007).
  • Adrescontrole Hasselt (adrescontroles: 09-11-2007 - 09-11-2007).
  • Inventarisatie Hasselt (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Aldenhof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Voormalige hoeve van de abdij Herkenrode, eertijds gelegen aan de belangrijke weg Diest - Hasselt in de onmiddellijke nabijheid van het abdijcomplex. Na recente sloping van schuur en stallen bleven alleen het woonhuis en het omvangrijke bakhuis bewaard.

Sterk verbouwd woonhuis op T-vormige plattegrond, deels gedateerd 1646 (muurankers) doch waarschijnlijk oudere kern. Steil zadeldak (Vlaamse pannen) met verspringende nokhoogte. Aan de erfzijde: twee eerste traveeën in overkalkt stijl- en regelwerk (lichtblauw) op bakstenen stoel; daarop aansluitend, twee traveeën in verankerde baksteenbouw met twee verbouwde mergelstenen kruiskozijnen met negblokken en dubbele bakstenen ontlastingsboogjes. Hoger, onderkelderd bakstenen gebouw van drie traveeën onder lichtgebogen zadeldak (Vlaamse pannen). Aandaken met muurvlechtingen, schouderstukken en geprofileerde kraagstenen. Gesmede muurankers vormen het jaartal 1646. Twee kelderkozijnen onder bakstenen ontlastingsboogjes en twee rechthoekige kozijnen onder dubbele bakstenen ontlastingsboogjes; uitgesneden houten modillons.

Tegen deze opkamer, kleine stal in vakwerkbouw van latere datum (19de eeuw).

Tegen de achtergevel, haaks op het woonhuis, verankerd bakstenen gebouw van twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft vazn de 19de eeuw. In de puntgevel, rechthoekige vensters onder houten latei.

Interieur: laatgotische schouw met kalkstenen wangen in het woonhuis. Aan de toegangsweg naar de Larestraat, bijzonder ruim bakhuis. Bakstenen gebouw van drie traveeën onder zadeldak tussen twee puntgevels met maurvlechtingen. In de voorgevel, drie mergelstenen oculi en een rechthoekige deur in kalkstenen omlijsting. Lange gevels met rechthoekige kalkstenen vensters en aanzet van kalkstenen hoekstenen. Bakstenen bakoven met afgeronde hoeken onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen) tussen aandaken met muurvlechtingen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Kuringen

Kuringen (Hasselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.