erfgoedobject

Draakwinning

bouwkundig element
ID: 22268   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22268

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Draakwinning
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve met kern uit de 18de eeuw, gelegen op het Wijngaerts Veld.

Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekig erf. Ten noorden, omvangrijk woonhuis van vier traveeën en twee onderkelderde bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat). Witgekalkte baksteenbouw op gecementeerde plint. Resten van vakwerk op de tweede bouwlaag van de eerste travee (oostgevel). Beluikte rechthoekige vensters met houten dorpels; beluikt rechthoekige deurvenster onder houten latei op een bakstenen bordes. Van vlechtingen voorziene noordelijke zijgevel. Zuidgevel met getoogde vensters (eerste kwart van de 20ste eeuw).

Haaks op het eerste woonhuis, tweede woonhuis, ten noordoosten van het erf, tien traveeën en één bouwlaag onder mank zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Baksteenbouw op gecementeerde plint. Voorgevel aan de erfzijde met gemetste steekboogvensters en -deuren. Lage, witgekalkte achtergevel met rechthoekige vensters en deuren onder houten latei. Op de deur van de paardenstal (eerste drie traveeën): PIETER ZWINNE 1907 JOZEF BOSMANS.

Ten zuidoosten, stalling van zeven traveeën, uit de 18de eeuw. Witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen en bakstenen vullingen op hoge, gepikte bakstenen stoel. Zeven traveeën met zes ankerbalken, zeven tussenstijlen en tussenstijlschoren in de tweede travee tegen de tweede ankerbalk, twee in de vierde travee tegen de derde en vijfde ankerbalk, en één in de zevende travee tegen de zesde ankerbalk; drie deuren, zes kleine venstertjes en twee zolderluiken. Versteende achtergevel. Ten zuidwesten, grote, dubbele dwarsschuur van vijf traveeën onder mank zadeldak, uit de 18de eeuw. Witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op lage, gepikte bakstenen stoel. Zes ankerbalken, zeven tussenstijlen en drie tussenstijlschoren: twee in de derde travee tegen de derde en vierde ankerbalk, een in de vijfde travee tegen de vijfde ankerbalk. Achtergevel van baksteen met lisenen. Noordoostelijke zijgevel met pannen beschieting. Inscripties dp ankerbalk VANDENBOGAERT THEODORE 1877 en EYCKMANS ALEX KERMPT 1877. Bakstenen varkensstal ten noordwesten van het erf, omgebouwd tot duiventil.

Ten noordoosten van de hoeve, moestuin met imposant 18de-eeuws bakhuis met bakstenen bakoven, van twee traveeën. Witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op bakstenen stoel. Drie ankerbalken, een tussenstijl, twee hoekstijlschoren en vier regels waarvan twee zichtbaar bij het getralied bolkozijn in de zijgevel.

In de weide, aan de overzijde van de Roverstraat, ter hoogte van het woonhuis, karrenhuis van drie traveeën, uit de 18de eeuw. Witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen en bakstenen vullingen op zeer lage, bakstenen stoel. Vier ankerbalken, twee tussenstijlen, twee hoekstijlschoren en vier regels (drie resterende).


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N1 (A-Ha), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

  • Is deel van
    Kuringen
    Kuringen (Hasselt)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Draakwinning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22268 (Geraadpleegd op 23-07-2019)