erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID: 2240   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2240

Beschrijving

Kleine dorpswoning van vier traveeën onder zadeldak (nok parallel aan straat), mogelijk opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw. Verankerde, deels gecementeerde en beschilderde baksteenbouw met overhoekse baksteenfries en licht getoogde, beluikte vensters met bewaard houtwerk. Voorgevel met sporen van aanpassing. Zijgevel met rechthoekige deur onder houten latei en dito luik.

Deel uitmakend van een kleine concentratie van bebouwing in het landelijk gebied ten oosten van de Vliet en de Molenbeek, ter hoogte van de Kleine Amer.


Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1995


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/2240 (Geraadpleegd op 14-07-2020)