erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve Karspoorwinning

bouwkundig element
ID: 22467   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22467

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve uit de tweede helft van de 18de eeuw, gelegen aan de kant van de straat, met moestuin ten zuidoosten; een mooie linde flankeert de ingang van het erf. Gebouwen in stijlen regelwerk, voor een groot deel versteend, onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gelegen rondom een trapezodaal, gekasseid erf met mestvaalt, dat door een houten poortje van de straat is afgesloten.

Ten zuidoosten, woonhuis (nok loodrecht op de straat) van zeven traveeën op een lage, bakstenen stoel. Blankhouten stijlen (acht), regels (twee) en tussenstijlschoren: in de tweede travee tegen de tweede ankerbalk, in de vijfde travee tegen de zesde ankerbalk en in de zevende travee tegen de zevende ankerbalk. Twee beluikte bolkozijnen tussen de twee zichtbare regels, een zolderluik en een deur. Twee recente vensters en een klein bolkozijn in de achtergevel. Versteende zijgevels. waarvan de rechtse met pannen beschieting.

De noordwestvleugel omvat de dwarsschuur en de stal; zes traveeën op een bakstenen stoel; de derde travee is versteend en omgevormd tot garage; hoge schuurpoort in de tweede travee, twee staldeuren en een zolderluik. Versteende zijgevels, de rechter zijgevel voorzien van een pannen beschieting in de top. Versteende achtergevel met recent karrenhuis.

De stal-schuur ten noordoosten brandde af in 1971 en werd vervangen door een bakstenen stal.

Ten zuidwesten, bakstenen varkensstal (eerste kwart 20ste eeuw) onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, mechanische pannen en golfplaten), voorzien van vier deurtjes onder houten latei.

Ten noorden, karrenhuis met houten aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de noordoostgevel.

In de oosthoek van het erf, L-vormige varkensstal van vier + twee traveeën voorzien van vijf deurtjes waarvan vier paarsgewijze gekoppeld. Bakstenen bakhuis tussen dit gedeelte en het woonhuis.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Semi-gesloten hoeve Karspoorwinning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22467 (Geraadpleegd op 27-11-2020)