Watermolen Meylandtmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heusden-Zolder
Deelgemeente Heusden
Straat Graaf de Theuxlaan
Locatie Graaf de Theuxlaan 55, Heusden-Zolder (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Heusden-Zolder (actualisaties: 21-09-2007 - 27-09-2007).
  • Adrescontrole Heusden-Zolder (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Heusden-Zolder (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watermolen Meylandtmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Watermolen Meylandtmolen: molengebouw
gelegen te Graaf de Theuxlaan 55 (Heusden-Zolder)

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige watermolen op de Mangelbeek, gedateerd 1742 door middel van muurankers in de zuidwesttelijke zijgevel. Gerestaureerd ijzerzandstenen gebouw van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), met twee dakvensters op de noordwestzijde en een op de zuidoostzijde: houten rondboogvensters in dakvensters met tuitgeveltje (bakstenen vlechtingen, topen schouderstukken).

Noordwestgevel: houten kruis- en kloosterkozijn, en klein houten kozijn, alle aangebracht tijdens de restauratie (bouwnaden). Witgekalkt, ijzerzandstenen rondboogdeurtje met afgeschuinde neg, ingeschreven in een rechte omlijsting met vlakke neuten en imposten, en een geprofileerde druiplijst.

Zuidoostgevel: gelijkaardige vensters, doch eenvoudig witgekalkt rondboogdeurtie van ijzerzandsteen, met afgeschuinde neg.

Zijpuntgevels met aandaken, bakstenen vlechtingen en schouderstukken; Zuidwestelijke zijgevel met spoor van het asgat, en drie rechthoekige ijzerzandstenen venstertjes met afgeschuinde neg, bij de restauratie vergroot tot kloosterkozijnen. Binnen- en buitenwerk volledig verdwenen.

Recent, bakstenen molenhuis, op de noordoostelijke zijgevel na: ijzerzandsteen, voorzien van een aandak met bakstenen vlechtingen; houten, rondboogvormig laadvenster en twee kleine, houten kozijntjes.

Twee dienstgebouwen aan de overzijde van de straat, oorspronkelijk behorende tot de molen, thans op het grondgebied van Zolder. Ten noordwesten, stal van zes traveeën onder gebogen zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen); versteende leembouw op een hoge, ijzerzandstenen plint; elf resterende stijlen; aangepaste muuropeningen, op twee houten deuren en dito zolderluiken na; pannen beschieting der beide zijgevels. Ten zuidoosten, bakstenen dwarsschuur onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, mechanische pannen); ijzerzandstenen plint; rechthoekige poort onder houten latei, voorzien van ijzerzandstenen posten, met negblokken verrijkt. Zijgevels met aandaken, vlechtingen en uilengaten.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Heusden

Heusden (Heusden-Zolder)

is gerelateerd aan Domein Meylandt

Graaf de Theuxlaan 61 (Heusden-Zolder)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.