erfgoedobject

Watermolen Meylandtmolen

bouwkundig element
ID: 22492   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22492

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige watermolen op de Mangelbeek, gedateerd 1742 door middel van muurankers in de zuidwesttelijke zijgevel. Gerestaureerd ijzerzandstenen gebouw van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), met twee dakvensters op de noordwestzijde en een op de zuidoostzijde: houten rondboogvensters in dakvensters met tuitgeveltje (bakstenen vlechtingen, topen schouderstukken).

Noordwestgevel: houten kruis- en kloosterkozijn, en klein houten kozijn, alle aangebracht tijdens de restauratie (bouwnaden). Witgekalkt, ijzerzandstenen rondboogdeurtje met afgeschuinde neg, ingeschreven in een rechte omlijsting met vlakke neuten en imposten, en een geprofileerde druiplijst.

Zuidoostgevel: gelijkaardige vensters, doch eenvoudig witgekalkt rondboogdeurtie van ijzerzandsteen, met afgeschuinde neg.

Zijpuntgevels met aandaken, bakstenen vlechtingen en schouderstukken; Zuidwestelijke zijgevel met spoor van het asgat, en drie rechthoekige ijzerzandstenen venstertjes met afgeschuinde neg, bij de restauratie vergroot tot kloosterkozijnen. Binnen- en buitenwerk volledig verdwenen.

Recent, bakstenen molenhuis, op de noordoostelijke zijgevel na: ijzerzandsteen, voorzien van een aandak met bakstenen vlechtingen; houten, rondboogvormig laadvenster en twee kleine, houten kozijntjes.

Twee dienstgebouwen aan de overzijde van de straat, oorspronkelijk behorende tot de molen, thans op het grondgebied van Zolder. Ten noordwesten, stal van zes traveeën onder gebogen zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen); versteende leembouw op een hoge, ijzerzandstenen plint; elf resterende stijlen; aangepaste muuropeningen, op twee houten deuren en dito zolderluiken na; pannen beschieting der beide zijgevels. Ten zuidoosten, bakstenen dwarsschuur onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, mechanische pannen); ijzerzandstenen plint; rechthoekige poort onder houten latei, voorzien van ijzerzandstenen posten, met negblokken verrijkt. Zijgevels met aandaken, vlechtingen en uilengaten.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Domein Meylandt

  • Is deel van
    Heusden

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Watermolen Meylandtmolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22492 (Geraadpleegd op 10-08-2020)