Parochiekerk Sint-Quirinus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heusden-Zolder
Deelgemeente Zolder
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 32-36, Heusden-Zolder (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Heusden-Zolder (actualisaties: 21-09-2007 - 27-09-2007).
  • Adrescontrole Heusden-Zolder (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Heusden-Zolder (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Quirinus

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Quirinus: orgel
gelegen te Kerkstraat 32-36 (Heusden-Zolder)

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-2001.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoclassicistische zaalkerk, van 1838, vergroot in 1859. De plattegrond beschrijft een ingebouwde westtoren, een schip van drie traveeën en een koor van een rechte travee met halfronde sluiting, geflankeerd door sacristieën. Bakstenen gebouw onder zadeldak (leien).

De westgevel wordt geritmeerd door drie verdiepte muurvlakken; centraal, rechthoekig, kalkstenen portaal in een geprofileerde omlijsting met druiplijst; halfradvenster in de geveltop. Drie zichtbare torengeledingen, door kalkstenen waterlijsten gescheiden; rondboogvormig galmgat in een verdiept gevelvlak op elke zijde; ingesnoerde naaldspits.

Het schip is voorzien van bakstenen rondboogvensters, het koor van rondboogvensters in een vlakke kalkstenen omlijsting met regelmatig geplaatste negblokken.

Overwelving door middel van een tongewelf; kruisgewelf boven het koor.

Mobilair: Processiemadonna van gepolychromeerd hout (17de eeuw); beelden van Sint-Anna ten Drieën (begin 18de eeuw), Sint-Jozef (begin 18de eeuw), Onze-Lieve-Vrouw (17de eeuw), Sint-Quirinus (15de eeuw), kruisbeeld, gepolychromeerd hout (18de eeuw).

Drie barokaltaren; eiken biechtstoel, Lodewijk XV-stijl (18de eeuw).

  • GEUKENS D., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Limburg, Kanton Beringen, Brussel, 1977, pagina 47.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1981

Aanvullende informatie

Het orgel in de parochiekerk Sint-Quirinus is van de hand van W. Pereboom en J. Leyser en kan stilistisch gedateerd worden in de periode 1870-1880. Orgels van het huis Pereboom & Leyser (Maastricht) zijn in ruime mate bewaard gebleven, zowel in Nederlands als in Belgisch Limburg. Het orgel van Viversel is bij gebrek aan archiefonderzoek nog niet gedateerd (W. Pereboom en J. Leyser werkten bijna een halve eeuw (1850-1899)). Het werk in Viversel is stilistisch eerder te situeren in de periode 1870-1880. In 1965 werd het voetklavier vernieuwd en werden twee registers gewijzigd. Het betreft een één-klaviers-orgel met aangehangen voetklavier en een tiental registers dat nagenoeg volledig bewaard is. De orgelkast is geplaatst in de doksaalbalustrade.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002159, Orgel Sint-Quirinuskerk Viversel (S.N., 2001).

Lambein, Sofie (06-06-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Viversel

Zolder (Heusden-Zolder)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.