erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
22981
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22981
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Enkelhuis, gelegen op de hoek van de huizenrij naast een braakliggend pand; vier traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (mechanische pannen); huidige, neoclassicistische gevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch oude kern uit de 16de eeuw (linker zijgevel). Bakstenen gebouw met een gecementeerde en beschilderde lijstgevel, voorzien van rechthoekige vensters en dito deur in een gecementeerde omlijsting met druiplijst. De geveltop der linker zijgevel vertoont de oorspronkelijke vakwerkconstructie, thans met bakstenen vullingen; onderaan bleef, ondanks de waarschijnlijke ondervernieuwing, een houten bolkozijn met geprofileerde beloop en diefijzers bewaard, voorzien van twee ontlastingsboogjes.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22981 (Geraadpleegd op )