erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID
23192
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23192
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Langgestrekte hoeve uit de 19de eeuw, met ordonnantie: stal-woonhuis, gelegen in een boomrijke omgeving, wat afgelegen van de straat, doch met een weg ermee verbonden; moestuin ten noorden, achter de hoeve. Zes traveeën onder zadeldak (bovenaan stro, onderaan Vlaamse pannen). Wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een zeer lage bakstenen stoel en gepikte plint; niet zichtbare timmer; de eerste vier traveeën der zuidgevel zijn versteend. Twee vensters, een woonhuisdeur en twee staldeuren; in het bakstenen gedeelte zijn de muuropeningen voorzien van houten lateien. Beide zijgevels met strobeschieting; aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de linkerzijgevel.

Ten oosten een karrenhuis en paardenstal; leembouw onder zadeldak (Vlaamse pannen); stro-beschieting der beide zijgevels; ten zuiden hiervan, klein kippenhok van stro, onder zadeldakje (stro).

Ten noordwesten, verschillende bergplaatsen (hout, aardappelen, hooi, stro) onder zadeldaken (stro).

Ten zuiden, bakstenen bakoven; het bakhuis is verdwenen. Ten westen hiervan de waterput.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23192 (Geraadpleegd op )