Burgerhuis De Hazewind

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Langemunt
Locatie Langemunt 24, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Hazewind

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 24. Zogenaamd "De Hazewind". Renaissancehuis met in- en uitgezwenkte top; vier traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (pannen), circa 1570 opgetrokken uit Balegemse zandsteen. Typisch 16de-eeuwse ordonnantie: gekoppelde kruiskozijnen en bolkozijnen bekroond met waterlijsten. Overkragende bovenverdieping op uitgewerkte consoles boven de insteek. Bogenrij met verdiepte velden boven de tweede bouwlaag; de boogvelden zijn versierd met de hoofden en initialen van vorsten; in de eerste rij de hertogen van Bourgondië: Filips de Stoute, Jan Zonder Vrees, Filips de Goede en Karel de Stoute; op de tweede rij de Habsburgers: Maximiliaan van Oostenrijk, Filips de Schone, Karel V en Filips II. (Bij de restauratie in 1893 vernieuwd door E. Janssens). In de boogvelden van de in- en uitgezwenkte top vindt men de wapenen van Vlaanderen, Bourgondië en Oostenrijk terug. De reeds in de 18de eeuw gewijzigde begane grond werd verminkt door een moderne winkelpui.

  • DERUELLE M., Oude Gentse gevels, Gent, 1949, p. 18.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Langemunt

Langemunt (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.