erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID: 25438   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25438

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herenhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Alleenstaand complex voor de heer Limmander, "heere van Nieuwenhove", verbouwd in 1770. Brede classicistisch-getinte voorgevel van twaalf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (pannen) met dakkapellen, aangepast in het eerste kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde lijstgevel op arduinen plint; horizontale geledingen gemarkeerd door cordons. Bekronend driehoekig fronton boven de drie middentraveeën gedragen door vier consoles waarin gebaarde mannenhoofden verwerkt zijn. Rechthoekige vensters, op het ontwerp bij de bouwaanvraag gevat in een verticaal doorlopende omlijsting. De oorspronkelijke rondboogdeur werd vervangen door een rechthoekige deur van arduin in aangepaste stijl.

Zijgevel in de Wilderoosstraat: beschilderd baksteenmetselwerk met spitsboogarcade. Blinde zijgevel in de Jonkvrouw Mattestraat.

Bakstenen achtergevel met getoogde vensters, grotendeels verbouwd door het verlagen van de bovenvensters, aanbouwen en garagepoorten. Rondboogpoort met hol geprofileerd beloop op neuten, geflankeerd door pilasters met rocailleconsole en bekroond met een gestrekte druiplijst. Gekornist fronton boven het middenrisaliet van drie traveeën. De binnenplaats met rechthoekige grondplan is langs de zijkanten bebouwd met recente garages.

Interessante westvleugel op het fries gedateerd 1726. Twee blinde hoekrisalieten en een hoger op getrokken middenrisaliet van drie traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met een mansardedak (kunstleien). Geaccentueerd middenrisaliet verticaal geritmeerd door vier kolossale pilasters met voluutkapitelen waartussen recente vensters aangebracht zijn. Het linker hoekrisaliet heeft thans een voorgevel in de Wilderoosstraat met vijf traveeën, twee bouwlagen en een schilddak. Statige bepleisterde gevel afgelijnd door geblokte hoekbanden en geritmeerd door de vlakke doorlopende vensteromlijstingen. Rechthoekige vensters met houten kruiskozijnen waarvan de middenstijl bekroond is door een voluut. Rijker uitgewerkte middentravee: rechthoekige deur met geprofileerd beloop op neuten geflankeerd door pilasters met verdiepte schacht en voluutkapitelen; het geheel is in geschreven in een rechthoekige geblokte omlijsting bekroond met een druiplijst die het met pilasters geflankeerd bovenvensters schraagt, waarboven de gekorniste kroonlijst een driehoekig fronton draagt.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 212, nummer 60.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25438 (Geraadpleegd op 21-09-2020)