erfgoedobject

Hoekhuis met de Erpelsteeg

bouwkundig element
ID: 25957   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25957

Beschrijving

Nummer 11. Hoekhuis met de Erpelsteeg, met twee bouwlagen onder mansardedak (leien), volgens archiefstukken van 1737, met vermoedelijk oudere kern onder meer aangegeven door een in de zijgevel behouden deur met tussendorpel en getralied bovenlicht met middenstijl.

Heden verankerde gecementeerde voorgevel van vijf traveeën met dubbelhuisopstand en drie hoger opgetrokken middentraveeën met bekronend pseudo-fronton. Arduinen plint. Rechthoekige vensters, op de bovenverdieping voorzien van arduinen lekdrempels. Centrale rondboogdeur van arduin: kwarthol beloop op neuten, met imposten en verfraaid met sluitsteen, geflankeerd door vlakke pilasters met recentere fraai uitgewerkte consoles die het bekronend balkon met ijzeren hek ondersteunen; geheel ingeschreven in een geblokte omlijsting. Steekboogvormige balkondeur in kwarthol beloop tussen vlakke pilasters, onder een bekronende gebogen druiplijst. Bakstenen zijgevel met vermelde rechthoekige deur en halfronde benedenvensters, twee rechthoekige bovenvensters en drie hoger opgetrokken traveeën.

Achtergevel van vier traveeën met dakvenster in de tweede travee; geblokte hoekbanden en bekronend driehoekig fronton.

Verbouwd mansardedak met rechts twee hoger opgetrokken vensters.

  • Stadsarchief Gent, Oud Archief, reeks 535, bundel 359, nummer 8.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1976


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekhuis met de Erpelsteeg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/25957 (Geraadpleegd op 07-07-2020)