erfgoedobject

Abdijhoeve Het Rijcke Gasthuys

bouwkundig element
ID
26400
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26400

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige abdijhoeve Het Rijcke Gasthuys, reeds vernoemd in het landboek van 1604. Zou nog noodkapel geweest zijn. Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rondom met gras begroeid erf met notelaar voor het huis en mestvaalt. Aangepaste stallen en schuur volgens geveldatering verbouwd in 1754.

Goed bewaard boerenhuis ten westen, van één bouwlaag onder steil zadeldak (nok loodrecht op de straat) met overstekend dekschild, uit de 17de eeuw (?). Witgeschilderde voorgevel op gepikte plint met aangepaste rechthoekige, beluikte vensters met sponning. Eveneens verbouwde rechthoekige deur met bovenlicht tot halverwege voorzien van afgekante stijlen met ezelsoor. Rechts van de deur, hooggeplaatst rechthoekig venster met sponning van opkamer. Bakstenen zijaandak met schouderstukken en vlechtingen en voorzien van een rondboogvormig laadvenster met verwerking van zandsteen. Lager aanbouwsel eveneens met aandak en muurvlechtingen.

Ertegenover, ten oosten, brede dwarsschuur onder zadeldak door middel van gevelsteen gedateerd 1754. Zijgevels met muurvlechtingen.

Bakhuis ten noorden met verweerde tuitgevel met vlechtingen voorzien van korfboogdeurtje en in geveltop voorzien van vlieggaten voor duiven.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1983


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Abdijhoeve Het Rijcke Gasthuys [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26400 (Geraadpleegd op 13-06-2021)